20 years of industry experience

Support - Chalmers Technology Park - +46 (0)31 69 01 00

16 ÅR MED SUCCES I SVERIGE

GRATIS FRAGT - HURTIG LEVERING - SIKERT KØB
OVER 30000 TILFREDSE KUNDER

     

Clearly of Sweden - Chalmers Teknikpark - Tel: 031 69 01 00

 

Handla här populäraste kolfilter, vattenfilter och vattenrenare» till bästa priser!

Clearly´s unika och effektiva multistegsfiltrerings ger största filtreringseffektivitet och gör vanligt kranvatten till rent och gott dricksvatten.
Clearly har maximal vattenrening med senaste nytt inom vattenteknologi och över 30 års erfarenhet, vilket innebär en ovanligt hög effektivitet och kapacitet som ger ett renare, hälsosammare och godare vatten.

Vattnet passerar bland annat genom en filtermedia gjord av speciell hög – ren metallblandning av två olika metaller koppar och zink (KDF-55D, och KDF-85D).

Clearly - testspecifikationer - datasheet 19-62»

Clearly maximal vattenrening tar effektivt bort många föroreningar som finns i ditt kranvatten och har en speciell unika hög kapacitet och fler-stegs design vilket innebär t.ex. inga fler dyra och mindre effektiva vattenfilter med utbytespatroner som måste bytas betydligt oftare än Clearly´s vattenfilterpatroner.

Många av Clearly´s vattenfilter, vattenrenare och kolfilter har fått "bäst köp" utmärkelser i USA. 

Clearly´s  kolfilter tar bort eller reducerar många skadliga föroreningar i kranvattnet
Clearly´s kolfilter består av Eagle Redox Alloy ® 6500 och 9500 (ERA) och KDF vilket är en viktig framgång i vattenreningsteknologi som fungerar på elektro- kemisk oxidationsreduktion (REDOX) principen. Tester på kolfilter, GAC, (granulerat aktivt kol) har visat en hög klorborttagning efter 75 000 liter vatten som jämförelse med andra kolfilter av samma storlek som sjunker redan efter 15000 liter vatten. Genom Clearly´s kolfilter oxideras järn och hydrogen svavellösning till ett olösligt ämne och sätter sig på ytan av filtermedia. Elektro- process avlägsnar olösliga tungmetaller såsom bly, kvicksilver, koppar, krom, kadmium, aluminium och andra lösta metaller. Tungmetallerna dras till ytan av filtermedia som en magnet. Clearly´s kolfilter har filtermedia som förebygger bakterietillväxt genom hela enheten. Clearly´s kolfilter eliminerar behov av silver som är annars är allmänt använt i andra kolfilter. Silver är ansett som ett bekämpningsmedel enligt EPA och förekommer inte i Clearly`s kolfilter. Innehåll av silver måste anmälas till EPA, Environmental Protection Agency vid användning i produkter. Vattnets mineralhalt påverkas inte i Clearly´s kolfilter. Clearly maximal vattenrening skydddar effektivt dig och din familj!

Varför Clearly´s vattenrening?


Clearly´s maximala vattenrening kan ta bort eller reducera många läkemedelsrester


Clearly´s vattenrenare, kolfiltermedia kan ta bort eller reducera många olika läkemedelsubstanser som finns i svenskt kranvatten. Vattnet passerar genom kolfiltermedia, granulerat aktivt kol (GAC). GAC i kolfiltermedia är allmänt använt och erkänt för att effektivt tar bort eller reducerar ett stort antal föroreningar såsom klor, läkemedelsrester många olika kemikalier, (Bensen som kan medföra cancerrisk), bekämpningsmedel såsom växtbekämpningsmedel, insektsbekämpningsmedel VOC´s, PCB´s och hundratals andra kemiska föroreningar som kan finnas i vattnet och orsaka dålig lukt och smak. Clearly´s kolfiltermedia är extremt poröst och har en stor bred yta för att samla upp föroreningar. Clearly´s kolfiltermedia använder sig av finfördelat kol av kokosnötskal som är det mest effektiva för att ta bort kemikalier. Clearly kolfilter är därmed tillverkat av kokosnötskal som erbjuder avsevärt större antal av mikroporer än andra kolsorter i andra kolfilter. Clearly´s kolfiltermedia är ett resultat därigenom och är effektivare än andra kolfilter i att ta bort t.ex. THM´s och andra kemikalier som även finns i kommunalt svenskt kranvatten. Eftersom vårt REDOX media i Clearly´s vattenrenare och vattenfilter fungerar så att det tar bort klor innan det kommer i kontakt med kolmedian förstörs inte filtreringskapaciteten i Clearly´s kolfiltermedia utan kan koncentreras effektivare på de organiska föroreningarna. Vattnet passerar slutligen även genom ytterligare ett 1 mikro filterpad för borttagande av andra oönskade partiklar. Slutresultat i Clearly´s filtermedia ger en omfattande reduktion och eliminering av en bred mängd föroreningar som kan vara skadliga för vår hälsa. Clearly för maximal vattenrening!

Läs mer om varför Clearly´s vattenrening ger bättre hälsa!

Clearly of Sweden använder bland annat Eagle Redox Alloy filtermedia.
Eagle Redox Alloy ® är en patenterad filtermedia med en stor utveckling inom vattenreningsteknik som fungerar på den grundläggande processen som kallas redox (oxidation / reduktion). Det är en process och princip som representerar ett nytt och unikt sätt inom vattenreningsteknik och som genom sin naturliga process av elektrokemisk oxidation - reduktion och absorptionsåtgärder minskar och tar bort många oönskade föroreningar som t.ex finns i svenskt kommunalt kranvatten.

Eagle Redox Alloy ® filtermedia minskar kraftigt bland annat klor, lösta tungmetaller, bly, kvicksilver, järn och vätesulfid. Eagle Redox Alloy ® fungerar som ett multifunktionell filtermedia som har överlägsen kapacitet t.ex. jämfört med de-klorering av dricksvatten som är mycket vanligt i kommunalt kranvatten och enskilda brunnar. 

Eagle Redox Alloy ® motverkar och förebygger multiplikation och tillväxt av mikroorganismer, bakterier, svampar, alger och mögel i vattenfilter och vattenrenare. 
Eagle Redox Alloy ® filtermedia består av en hög renhet av koppar-zink-formulering. Dess formula utbyter elektroner för att skapa helt ofarliga ämnen av t.ex. klor och tungmetaller som finns i svenskt kommunalt kranvattnet. Redox 6500 och 9500 legeringar som ingår i Eagle Redox Alloy ® har mycket hög antimikrobiella egenskaper som aldrig försämras eller avtar. 

Eagle Redox Alloy ® är helt säker vattenreningsteknik som genom tester och studier uppfyller EPA och FDA´s (US Food & Drug Administration) normer så att reningsprocessen inte tillför någonting eller ger några biverkningar.

Vilka föroreningar tar Eagle Redox Alloy bort?
Eagle Redox Alloy ® filtermedia minskar eller tar bort t.ex. klor, järn, vätesulfid, bly, kvicksilver, kalciumkarbonat, magnesium, krom, bakterier, alger och svampar. Redox medier tar även bort upp till 98% av vattenlösliga katjoner (positivt laddade joner) av bly, kvicksilver, koppar, nickel, krom och andra lösta metaller. 

Eagle Redox Alloy ® media är nyckelprodukten i många framgångrika och etablerade filtreringssystem och formula och kan användas tillsammans i kombination med andra produkter för att ge överlägsen rening av vatten.

Mer om Clearly´s vattenrenare, vattenfilter och kolfilter 
Vattnet passerar genom filtermedia KDF-55D och KDF-85D. Clearly´s vattenrenare, vattenfilter och kolfilter är gjorda av en speciell ren blandning av koppar och zink. KDF är viktigt för att vattenrening genom elektrokemisk oxidationsprincipen, så kallad REDOX, detta för att resultatet skall bli så effektiv som möjligt. KDF-55D och KDF-85D motverkar tillväxt av bakterier, alger och svamp. Det är en unik egenskap. Clearly´s vattenfilter, vattenrenare och kolfilter filtrerar vatten genom granulerat aktivt kol som förkortas GAC. Clearly´s GAC-filter motsvarar kraven för ANSI 42 NSF-certifiering och KDF-filtren uppfyller kraven för ANSI 61/42 NSF-certifiering. Clearly 2-stegs 1 microns filterpad har ISO 9001-godkänd tillverkare.


Clearly´s maximala vattenrening har samtliga internationella certifieringar
Clearly´s vattenrenare, vattenfilter och kolfilter har samtliga internationella certifiering: ANSI - NSF 42 - NSF 61 - ISO 9001:2008 ANSI, American National Standards Institute. NSF, NSF International, The Public Health and Safety Company™. GAC granulerat aktivt kolfilter motsvarar kraven för ANSI 42 NSF Certifierat. KDF uppfyller kraven för ANSI 61/42 NSF Certifierad. 2- stegs 1 mikro filterpad har ISO 9001:2008 godkänd tillverkare för vattenfilter med högkapacitet.

Kom ihåg att om du inte filtrerar ditt kranvatten är du filtret ... Think Clearly!

 
Clearly XPRESS

Hvorfor filtrere vand?

Kundeservice

Købsbetingelser

Om Clearly of Sweden

Kunde login

     

Tilbage til toppen
Produceret af: Wikinggruppen