20 years of industry experience

Support - Chalmers Technology Park - +46 (0)31 69 01 00

16 ÅR MED SUCCES I SVERIGE

GRATIS FRAGT - HURTIG LEVERING - SIKERT KØB
OVER 30000 TILFREDSE KUNDER

     

Clearly of Sweden - Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00 

Vilket vattenfilter och vattenrenare passar mig bäst?

Bra att känna till om Clearly´s Vattenrenare Vattenfilter

Bor du i hus på landet eller i lägenhet i stan? Har du kommunalt vatten eller egen brunn? Vill du ha gott och säkert vatten på semestern? Vilken av Clearly´s vattenrenare och vattenfilter du ska välja beror mycket på hur du bor och var vattenrenaren och vattenfiltret ska användas. Generellt gäller volym filtermedia, större filter ger alltid bättre och längre kontakttid med vattnet, samt att adressera med rätt filtermedia vilket ger ett bättre slutresultat. Har du egen brunn är alltid en vattenanlys bästa utgångsläge. Multi Micro filter och Multi steg av filtrering innebär storlek av filter-pad och filter-media samt oilka steg av vattenrening och är en effektivare rening för ett bättre slutresultat. 

- OBS! Kontakta oss gärna om du är osäker eller behöver mer information så hjälper vi dig här på Clearly Support tel 031 69 01 00


 

Få testar sitt dricksvatten, vilket kan vara en stor hälsorisk.

2,4 miljoner permanentboende och fritidsboende får sitt dricksvatten från egen brunn. Enligt en undersökning som omfattade cirka 5000 brunnar var enbart 20 % av dricksvattnet tjänligt utan anmärkning enligt livsmedelsverket.

Många lever tyvärr i tron att vi i Sverige har ett bra dricksvatten och kranvatten och tar därför inte de prover som behövs. Folk vet tyvärr för lite om sitt dricksvatten. 

Minst var tredje år bör den som har egen brunn testa kvalitén på vattnet och har man små barn i familjen bör man göra det varje år, detta är de allmänna rekommendationerna. 

Egna brunnar kan vara hälsofara!

Många struntar i att ta prover och riskerar därför att få i sig farliga bakterier skadliga kemikalier och tungmetaller. Men problemen kan enkelt lösas med vattenrenare, vattenfilter.

Clearly har unika, effektiva och lätt monterade vattenrenare, vattenfilter som passar alla kranar och behov.

Se även vattenfilter för hela huset med t.ex Reverse Osmosis, omvänd osmos, mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är våra rekommendationer:

Vattenrenare, Vattenfilter Multi-Micro, med Multi-Stegs-Funktion 7- steg och 8- stegsfiltrering

Vår allra mest effektiva rening för dig som vill ha det bästa. Passar utmärkt för alla hushåll och kontor. Rekommenderas till dig som har egen brunn. Kan kombineras och bytas ut mot specialfilter för hög halt av t.ex. arsenik, fluorid, radon, parasiter, mikroorganismer och nitrat. Här kan du välja mellan vattenrenare som Clearly kranfilter, lätt att montera för att placeras på diskbänk, eller Clearly underdiskbänkfilter för placering i diskbänkskåp. Vattenreningskapacitet: 2-3 år eller 37 000 liter, därefter byts vattenfilterpatroner. Endast Clearly Reverse Osmosis är det absolut bästa när det gäller all typer av vattenreningssystem och finns för underdiskbänk eller hela huset. Läs gäran mera under, Vattenrening för hela hushållet.

 

Vattenrenare Muti-stegs-funktion 6-stegsfiltrering

Passar utmärkt för alla hushåll och kontor i tätbebyggt område (kommunalt vatten). En 6-stegs multi-micro filterpatron ger ett mycket effektivt skydd. Här kan du välja mellan vattenrenare som Clearly kranfilter, lätt att montera, placering på diskbänk, eller Clearly underdiskbänkfilter för placering i diskbänkskåp. Vattenreningskapacitet: 2-3 år eller 37 000 liter därefter byts vattenfilterpatronen ut.

 

Vattenrenare Multi-stegs-funktion 5-stegsfiltrering

Passar för hushåll och kontor i tätbebyggt område (kommunalt vatten). Clearly Krantoppfilter är vattenrenare som är mycket lätt att montera direkt på toppen av kranen och ger snabbt en effektiv rening. Vattenreningskapacitet: 6-12 månader eller 7 000 liter, därefter byts vattenfilterpatronen ut.

 

Vattenrenare Multi-stegs-funktion 4-stegsfiltrering

Clearlys Vattenfilterkannor, Vattenreningskannor passar i alla kylskåp och är lätta att ta med. De är utmärkta för husvagnen, husbilen och båten eller sommarstugan (kommunalvatten). Vattenreningskapacitet för vattenfilterkannor: 6-12 månader eller 7 000 liter, därefter byts vattenfilterpatronen ut.

Clearlys dusch- och badfilter har en mycket effektiv 3-stegs vattenfilter och vattenrening som bland annat reducerar klorhalten och du slipper få på dig och inandas klorgas och andra kemikalier samt tungmetaller. Du får ett starkare hår med bättre kvalite och en mjukare och lenare hud som inte torkar ut. Clearly´s vattenfilter - dusch och badkarsfilter är mycket effektiva och enkla att montera. Vattenreningskapacitet: 6 - 12 månader, därefter byts filterpatronen ut.

Se och läs mer om Clearly Vattenfilter, vattenrenare Multi Micro Multi-stegs-funktion 5, 6, 7 och 8 stegs kran och underdiskbänkfilter.


Clearly Vattenfilterpatroner

Det finns alltid en vattenfilterpatron som är specialanpassad till ditt vattenfilter från Clearly of Sweden. Flera av Clearly´s utbytes vattenfilter passar dessutom i flera enheter och kan komplettera din vattenrening ytterligare.
Vattenrening, steg för steg

Steg 1 och 2:
Vattnet passerar genom ett sedimentfilter och ett 1 mikrons filterpad som tar bort lösa partiklar såsom sediment, slam, sand, rost, smuts och andra olösta ämnen.

Steg 3 och 4:
Vattnet passerar sedan genom ett filtermedia gjort av en speciell och ren metallblandning av koppar och zink (KDF-55D ®, och KDF-85D ® ). KDF är en viktig framgångsfaktor i vattenreningsteknologi som fungerar enligt elektro- kemisk oxidationsreduktionsprincipen (REDOX). Tester på KDF/GAC filter har visat en mycket hög klorborttagning efter 75 000 liter vatten som jämförelse med kolfilter av samma storlek som sjunker redan efter 15 000 liter vatten. Järn och hydrogen svavellösning oxideras till ett olösligt ämne och sätter sig på ytan av filtermediat. Genom den elektrokemiska processen avlägsnas olösliga tungmetaller som bly, kvicksilver, koppar, krom, kadmium, aluminium och andra upplösta metaller. Tungmetallerna dras till ytan av filtermediat som till en magnet. Filtermediat förebygger bakterietillväxt och har visat sig reducera upp till 90 % och därigenom behöver man inte ta hjälp av silver som är annars är allmänt använt i kolfilter (silver är ansett som ett bekämpningsmedel enligt EPA (Environmental Protection Agency) och produkter som innehåller silver som aktiv substans måste därför anmälas till dem.

Steg 5:
Vattnet passerar genom så kallat jonubytesmedia som reducerar tungmetaller som bly, koppar, aluminium och minskar vattnets hårdhetsgrad.

Steg 6:
Vattnet passerar genom granulerat aktivt kol (GAC). GAC är allmänt använt och erkänt för att effektivt tar bort eller reducerar ett stort antal föroreningar så som klor, kemikalier så som bensen (kan medföra cancerrisk), bekämpningsmedel så som växtbekämpningsmedel, insektsbekämpningsmedel, VOC:er (volatile organic compounds = lättflyktiga organiska föreningar), PCB:er och hundratals andra kemiska föroreningar som kan finnas i vattnet och orsaka dålig lukt och smak. Kolfiltermedia är extremt poröst och har en stor yta för att samla upp föroreningar. Clearlys filter använder sig av finfördelat kol av kokosnötskal som är det mest effektiva för att ta bort kemikalier. Det beror på att kol av kokosnötskal har ett avsevärt högre antal mikroporer än andra kolsorter. Som ett resultat är det effektivare än andra kolsorter när det gäller att ta bort THM:er (trihalometaner) och andra kemikalier som finns i kommunalt kranvatten. Eftersom vårt REDOX-media tar bort klor innan det kommer i kontakt med kolet förstörs inte filtreringskapaciteten utan kan koncentreras effektivare på de organiska föroreningarna.

Steg 7:
Vattnet passerar genom ytterligare ett 1 mikrons filterpad för borttagande av oönskade partiklar. Slutresultat ger en omfattande reduktion eller eliminering av en bred mängd föroreningar.

Steg 8:
Vattnet passerar slutligen genom en solid kolfilterpatron som tar bort VOC:er, lösningsmedel från industrin och bekämpningsmedel. Vi använder ett granulerat aktivt kolfilter som motsvarar kraven för ANSI 42 NSF certifierat. KDF uppfyller kraven för ANSI 61/42 NSF certifierad. Clearlys 2-stegs 1 mikrons filterpad har ISO 9001-godkänd tillverkare.

KDF och GAC
Clearly Multi-stegs-funktion 2- steg, 4- steg, 5- steg, 6- steg filterpatroner innehåller KDF samt GAC. Vattnet passerar genom filtermedia KDF-55D och KDF-85D. Det är filter gjorda av en speciell ren metallblandning av koppar och zink. KDF är viktigt för att vattenrening genom elektrokemisk oxidationsprincipen, så kallad REDOX, ska bli så effektiv som möjligt. KDF-55D och KDF-85D motverkar tillväxt av bakterier, alger och svamp. Det är en unik egenskap. Clearlys vattenrenare och vattenfilter filtrerar också vatten genom granulerat aktivt kol som förkortas GAC. Clearlys GAC -filter motsvarar kraven för ANSI 42 NSF-certifiering och KDF- filtren uppfyller kraven för ANSI 61/42 NSF-certifiering. Clearly 2-stegs 1 mikrons filterpad har ISO 9001-godkänd tillverkare. Läs mer om vad KDF är: 

Certifiering: ANSI - NSF - ISO 9001:2 008

  • ANSI, American National Standards Institute.
  • NSF, NSF International, The Public Health and Safety Company™.
  • GAC granulerat aktivt kolfilter motsvarar kraven för ANSI 42 NSF Certifierat. KDF uppfyller kraven för ANSI 61/42 NSF Certifierad. 2- stegs 1 mikro filterpad har ISO 9001:2008 godkänd tillverkare för vattenfilter med högkapacitet.
Clearly XPRESS

Hvorfor filtrere vand?

Kundeservice

Købsbetingelser

Om Clearly of Sweden

Kunde login

     

Tilbage til toppen
Produceret af: Wikinggruppen